Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

 

Príkazy

Príkazy píšeme do konzole.Konzolu otvorime klávesou ktorá sa nachádza nad klavesou TAB.

adjust_crosshair zmeníte farbu aimovacieho krížika
ambient_fade 100 zapne upload lokálnych textúr (napr. logo) a modelov na server (pokial to server umožňuje)
allowupload nadstavuje dlžku do ktorej počujete špecifické zvuky (napr. v italy zvuk rádia)
ambient_level 0.300 nadstavujete hlasitosť zvukov špecifických pre jednotlivé mapy
addip 'time' 'IP' slúži na bannovanie hráča zo servera (t. z. po určitú dobu nebude server pre bannutého hráča prístupný). Napíšete addip_medzera_čas na ktorý chcete hráča bannúť_medzera_jeho ip adresa (tú zistíte príkazom "status")
cl_hidefrags 1 týmto príkazom nevidíte fragy - kills/deaths iných hráčov - iba svoje
cl_observercrosshair 1 zapne krížik v sledovacom/spectator móde (0 = off)
cl_showfps 1 týmto príkazom zapnete zobrazovanie framov za sekundu na vašom monitore
cl_weather 1 zapne počasie, napr. dážď v aztecu (0 = off)
clear zmaže všetko z konzoly
cmdlist vypíše zoznam všetkých príkazov do konzoly. Ak napíšete "cmdlist a", vypíše len tie príkazy, ktoré začínajú písmenom "a"
connect 'ip' pripojíte sa na server s danou ip adresou
cvarlist vypíše do konzoly všetkypremenné, ktorý je užívatel schopný meniť
disconnect odpojíte sa z hry
drawradar zapnete si radar
exec x.cfg vykoná všetky príkazy, ktoré obsahuje súbor x.cfg (skripty, zmena bindov, príkazy do konzoly...)
exit ekvivalent k príkazu quit
fakelag 0 simuluje lag. Vyššie číslo = dlhší lag
fakeloss 0 simuluje strácanie paketov. Vyššie číslo = viac stratených paketov
fastspristes 0 pri hodených flashbangoch si zapínate realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pričom 0 = najviac realistické (pri hodnote 1 nebude smoke šedý, ale biely)
gamma 3 nadstavíte výšku gammy (pri nadstavení gamma 99 a vyššie Vám začnú pri strelbe modely ostatných hráčov blikať na červeno, čo sa môže v tmavých priestoroch hodiť)
getcertificate obdržíte certifikáciu od WON
gl_alphamine 0 funguje už iba občasne a pomocou tohoto príkazu si vypínate textúry (1tkou zapínate) - pozor od CS 1.0 nefunguje
hideconsole skryje konzolu
hideradar radar si vypnete
hisound 1 zapnete zvuk vyššej kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 zapnete/vypnete zobrazenie mena hráča (ak mierite na hráča bude sa Vám vypisovať jeho meno a kolko hp má)
hud_fastswitch 1/0 zapnete/vypnete "rýchle prehadzovanie". Ak je 0, musíte výber zbrane potvrdiť strelbou, ak je 1 iba stlačíte klávesu, na ktorej máte nabindovaný slot 1/2/3 a zbraň sa Vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5 nadstavíte ako dlho Vám na obrazovke zostanú say a say_team správy (0=žiadne správy na obrazovke)
kill zabijete sa a budete musieť čakať, pokial neskončí kolo (použite ak sa napríklad niekde zaseknete)
lefthand 0/1 vypnete/zapnete držanie zbranie v lavej ruke (občas sa stane, že vyjdete do windowsu a keď sa vrátide do cs zbraň je v inej ruku)
m_filter 1/0 zapnete/vypnete filtrovanie myši (smoothing)
m_pitch 0.022 nadstavíte "mouse pitch" (rýchlosť pohybu myši smerom hore a dolu). Zápornými číslami nadstavíte inverzný mouselook
m_yaw 0.022 nadstavíte rýchlosť pohybu myši smerom do strán
max_shells 300 koordinujete maximálne množstvo zobrazovaných nábojníc
name xxx zmeníte si meno na xxx. Ak chcete mať v mene medzeru, napr. chcete mať meno Najlepší Hráč :), napíšte name "Najlepsi Hrac" (v úvodzovkách). Meno si môžete zmeniť iba ak žijete!
net_graph 1/2/3 zapnete zobrazovanie fps, prijatých, odoslaných a stratených údajov na vašom monitore
nosound 1/0 zapínate/vypínate zvuky
ping zistíte oneskorenie (ping) ostatných hráčov na server
playdemo x pustíte demo zo súboru "x.dem" v normálnej rýchlosti
playvol 9 nadstavíte hlasitosť pri prehrávaní dema
quit príkazom do konzoly úplne opustíte csko
r_decals 250 nadstavíte maximálny počet decal (=stopy po gulkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 zapnete/vypnete si zobrazenie zbrane na monitore (slúži na zvýšenie fps)
r_dynamic 1/0 zapnete/vypnete "dynamické osvetlovanie"
r_mmx 1/0 vypnete/zapnete MMX kalkulácie (podporované MMX procesormi)
reconnect občas sa stáva že ste nespokojný so svojím skóre či nemáte zapnutý radar (i napriek tomu že napíšete draw radar a nič sa nedeje). V takom prípade sa reconnectnete uvedeným príkazom - stále budete na serveri a Vaše miesto niekto neobsadí.
record x začnete nehrávať demo do Vašeho cstrike adresára
retry 4krát sa pokúsi napojiť na server, na ktorý už pokusy o pripojenie zlyhali
say_team xxx príkazom chatujete so svojimi team kolegami - napíšete say_team: medzera a chat určený pre teammates
say xxxx príkazom chatujete - napíšete say: medzera a svoj text (poznámka: tí čo sú mŕtvy nevidia čo píšu živý a tí čo sú živý nevidia čo píšu mŕtvy)
scr_centertime 2 nadstavíte ako dlho ostanú správy zo servera (napr. autentifikácia Paladinom, rcon say...) na Vašej obrazovke
scr_conspeed nadstavíte, ako rýchlo sa konzola "vyroluje"
snapshot zoberie a uloží snapshot vo formáte .tga do Half-Life adresára screenshot - zoberie a uloží screenshot do Half-Life adresára
sensitivity 5.0 nastavujete si citlivosť myšky v hre
serverinfo zobrazí informácie o serveri (ak nejaké info admin zadal) setinfo ah 1 - automatický help - pri hre sa Vám zobrazujú help informácie na obrazovke (0 = off)
setinfo dm 1 zapnete tým zobrazovanie brífingov každej spustenej mapy (0 = off)
showbriefing zobrazí sa Vám briefing mapy
showinfo 1/0 zapnete/vypnete zobrazovanie všetkých paketov
showpause 1/0 zapnete/vypnete pauzu displeja
showram 1/0 zapnete/vypnete zobrazovanie volnej ramky
startdemos začne v poradí prehrávať demá
stop zastavíte nahrávanie dema stopdemo - zastavíte prehrávanie dema
stopsound zastavíte prehrávanie zvukov
timedemo x prehraje x.dem súbor s maximálnymi možnými fps a hlási priemerné fps
timeleft zistíte kolko času ostáva do konca mapy
timerefresh slúži na zistenie fps Vašeho počítača (Vaša postava sa otočí o 360 stupňov a CSko vám zráta, kolko fps vidíte za týchto 360 stupňov).
violence_ablood 1/0 zapnete/vypnete zobrazovanie krvi
viewdemo x pustíte demo a budete ho môcť pretáčať/pauzovať
volume 0.6 nastavíte si hlasitosť reproduktorov/slúchadiel - rang od 0 do 1
votemap xx hlasujete za zmenu mapy na italy, kde xx je číslo mapy (zistené príkazom listmaps)
room_type 0 Ak chcete odstrániť nepríjemný bug ozveny (napr. kto hral cs_siege určite vie o čom hovorím), nastavte si hodnotu a problém je vyriešený.